КВЕД для кадрової агенції | JobsMarket.com.ua

20.04.2021

Які види діяльності повинно мати кадрова агенція (основний і другорядні)

Останніми роками спостерігається масовий виїзд громадян України за кордон в пошуках роботи. Тому досить популярним видом бізнесу стало посередництво з працевлаштування. Провадити таку діяльність можуть і юридичні особи, і фізичні особи – підприємці. Нагадаємо, що надання послуг з посередництва здійснюється кадровими агенціями тільки за наявності ліцензії.

Перед реєстрацією бізнесу в даній сфері необхідно визначитися з видами діяльності, які буде провадити суб’єкт господарювання. Для цього існує КВЕД – класифікатор видів економічної діяльності.

Що він передбачає та які основні і другорядні КВЕДи треба мати кадровим агенціям?

Класифікатор видів економічної діяльності являє собою групування господарської діяльності по різних категоріях, класах, підкласах. Суб’єкт господарювання може обрати кілька видів для свого бізнесу, один з яких буде основний, а інші – другорядні.

В класифікаторі видів економічної діяльності кожному типу діяльності присвоюється свій код.

Для посередництва у працевлаштуванні за кордоном передбачено – 78.10 «Діяльність агентств працевлаштування». Отже, цей КВЕД і буде основним для кадрових агенцій, так як основна мета їх діяльності – надання послуг з влаштування на роботу. Даний вид включає підбір персоналу, складання переліку вакансій, вибір сфери роботи, надання довідкової інформації, а також інші послуги щодо забезпечення працівниками.

До вибору основного КВЕДу слід підійти відповідально, адже після реєстрації в разі отримання ліцензії потрібно мати саме зазначений код.

Після того, як обрали основний вид, необхідно визначитися з другорядними. В процесі діяльності кадрових агенцій, в рамках посередництва в працевлаштуванні, надаються також супутні послуги. Вони і будуть визначати інші види діяльності.

Так, наприклад, якщо кадрова агенція здійснює посередництво у працевлаштуванні за кордоном, то другорядним КВЕДом може бути код 74.30 «Надання послуг перекладу». Крім того, в більшості такі агенції займаються і оформленням юридичних документів, консультуванням щодо правової сторони їх діяльності, тому доцільно додатковим обрати КВЕД 69.10 «Діяльність у сфері права». Також кадрова агенція надає послуги з пошуку відповідної інформації, тому ще одним другорядним кодом буде 63.99 «Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.».

В залежності від того, яку діяльність буде провадити кадрова агенція, додатковими можуть бути ще такі КВЕДи: 70.22 «Консультування з питань комерційної діяльності й керування», 82.99 «Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.», 78.30 «Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами», 78.20 «Діяльність агентств тимчасового працевлаштування».

Додати або видалити той чи інший КВЕД можна в будь-який момент, оформивши відповідні документи. А загалом, кількість другорядних видів діяльності необмежена, але потрібно враховувати обмеження, встановлені податковим законодавством.

Таким чином, для діяльності кадрових агенцій необхідно під час реєстрації вказати основний КВЕД – «Діяльність агентств працевлаштування», а потім підібрати другорядні, виходячи із супутніх послуг, які будуть надаватися. Важливо підібрати саме правильні види, адже провадження діяльності без зареєстрованого КВЕДу може призвести до юридичних конфліктів.

Підготовлено юристами OGP.UA